Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van het Kom Binnen Event aan.
Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Kom Binnen Event is statutair gevestigd te Oostzaan aan de Dahliasingel 65 (1511EW), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 3428209 en is verantwoordelijk voor een goede en veilige manier van verwerken van je persoonsgegevens.
Kom Binnen Event is per e-mail te bereiken via info@kombinnenevent.nl en telefonisch via 06-41865350.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Kom Binnen Event omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Kom Binnen Event aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Kom Binnen Event valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kom Binnen Event behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt als er een ticket gekocht wordt via de site voor het Kom Binnen Event.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de ticket en bevestiging van de aankoop van het ticket, verder wordt het gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief om de bezoeker op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het event en het corona virus.

De NAW- gegevens ( naam, adres en telefoon nummer) worden opgevraagd voor bron en contact gegevens i.v.m. het corona virus.

De persoonsgegevens worden 1 jaar bewaard of tot een volgend event als dat eerder valt om de bezoeker hiervan op de hoogte te brengen. Na één jaar zal Kom Binnen Event deze gegevens verwijderen.

Cookies
De website van het Kom Binnen Event gebruikt geen Cookies   

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

De website van Kom Binnen Event bevat website links naar andere sites, namelijk die van de deelnemers van het event. Deze zijn geen eigendom van en worden niet beheerd door Kom Binnen Event. Wanneer je door het klikken op deze link op de andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Kom Binnen Event is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze websites of voor de privacyverklaring op deze websites. Kom Binnen Event raad je daarom aan bij een bezoek aan deze websites de privacyverklaring van de betreffende website goed door te lezen, alvorens verder te gaan op de betreffende site.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Kom Binnen Event zijn ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’.
Voorbeelden van deze verwerkers zijn Mailchimp, Mollie en Eboekhouden. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Kom Binnen Event.

Ook zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Kom Binnen Event op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Kom Binnen Event heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacy rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit kun je vragen aan Kom Binnen Event door een mail te sturen naar info@kombinnenevent.nl.

Indien je vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan info@kombinnenevent.nl.

Indien je een klacht wilt indienen over Kom Binnen Event met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kunt je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.